Header Image
   

5th Youth World Cup Live Painting Competition

Sponsor or join our event.

videos ()
images ()
  • UNICEF - Who we are
  • UNICEF Canada
    UNICEF is the world's leading child-focused humanitarian and development agency. Through innovative programs and advocacy work, we secure children's rights in virtually every country.
  • Celebrate UNICEF Canada
  • Unicef Canada


Amount Raised: $29,085.00
My Event Message

 

Event DonorsSongJun Zhang 
$2,500.00

 
Allan Lee 
$2,500.00

 
Taizhi Guan 
$2,500.00

 
YanMei Zhang 
$2,500.00

 
Xinyu holding .Ltd  
$1,250.00

 
Lucas Wang 
$510.00

 
Nan He 
$502.00

 
ZiYuan Dong 
$500.00

 
YuXuan Lu 
$500.00

 
Justin Ma 
$500.00

 
Jinyao Zhu 
$500.00

 
Phoepe Pang 
$500.00

 
Xingchun Wang 
$500.00

 
Catherine Mao 
$500.00

 
SiYing Zhu 
$500.00

 
ZeYing Tian 
$500.00

 
Helen Zhang 
$500.00

 
Shu Yi (Sophie) Xu 
$500.00

 
Gary Zhang 
$500.00

 
Sam Ye 
$350.00

 
Jolin Wang 
$300.00

 
Helen Zhang 
$280.00

 
Ying Chen 
$269.00

 
VICKIE WANG 
$260.00

 
Yuxuan Owen 
$250.00

 
Zhengbo Pang 
$250.00

 
XIN CHENG 
$250.00

 
ZiHan Zhu 
$250.00

 
Betty Xiao 
$250.00

 
XiangZhong Zheng 
$250.00

 
Lucas Xie 
$250.00

 
Simon Xu 
$250.00

 
MingZeng Qin 
$250.00

 
ChenTing Mao 
$250.00

 
XinYi Huang 
$250.00

 
Yawen Xin 
$250.00

 
Shuhan Wang 
$250.00

 
Yanjun Shang 
$250.00

 
Yuhuai Lin 
$250.00

 
Yuen Ye 
$250.00

 
Jingwen Chen 
$250.00

 
Christina Su 
$250.00

 
Sam Ye 
$250.00

 
Yifan Liu 
$250.00

 
YingXu Chi 
$250.00

 
Carnell Zhou 
$250.00

 
Pan David 
$250.00

 
aaron wang 
$250.00

 
Owen Zhang 
$250.00

 
Leo Zhang 
$250.00

 
ZiYuan Wang 
$250.00

 
ChuLin Ruan 
$250.00

 
ChuPeng Ruan 
$250.00

 
HuiYi Zeng 
$250.00

 
ZongLin Xie 
$250.00

 
MeiYao Li 
$250.00

 
MeiLong Li 
$250.00

 
JingYi Yang 
$250.00

 
SiTong Liu 
$150.00

 
Gaoyang Yu 
$50.00

 
Jessie Zhang 
$27.00

 
Ying Chen 
$20.00

 
Ka Fai Fung 
$5.00

 
Pina Mokhtari 
$5.00

 
XiangYu Niu 
$2.00

 
Neha Mallika Gurramkonda 
$2.00

 
Lin Lang 
$2.00

 
esmira buyruk 
$1.00

 
CHANG YEE CHING 
$1.00

 
Luna Li 
$1.00

 
Ling Ling Zhao 
$1.00

 
Junney Zhu 
$1.00

 
Ying Collins 
$1.00

 
Luna Li 
$1.00

 
Daniel Zhan 
$1.00

 
Manli Zhang 
$1.00

 
Maggie Zhang 
$1.00

 
Manli Zhang 
$1.00

 
michelle zhao 
$1.00

 
Naruttam Boruah 
$1.00

 
KYUHYUN LEE 
$1.00

 
Deahyun LEE 
$1.00

 
Solmin Lim 
$1.00

 
Seha Kwon 
$1.00

 
Jangwoong Park 
$1.00

 
Soyoon Park 
$1.00

 
Myeongeun Lim 
$1.00

 
Stephanie Shi 
$1.00

 
Ka Lee NG 
$1.00

 
Irene Zheng 
$1.00

 
Yinuo Liu 
$1.00

 
TianRong Bao 
$1.00

 
Anonymous 

 
Anonymous 

 
Anonymous 

 
Anonymous 

 
Melissa Zhou 

 
Daniel Zhan 

 
Ashley Liu 

 
Ariel Liu 

 
Anonymous 

 
Linda Shi 

 
Anonymous 

 
Anonymous 

 

Event Members


For more information, please call or email us.

Footer Image